WELCOME TO ESTESS SPORT MEDICINE!

VÄLKOMMEN TILL ESTESS SPORTSMEDICIN!

 

Sports medicine in general is an interdisciplinary subspecialty of medicine which deals with the treatment and preventive care of athletes, both amateur and professional. Therefore ESTESS sports medicine team includes specialty physicians and surgeons, athletic trainers, physical therapists, coaches, other personnel, and, of course, the athlete, as a full unit in the basic work. Our team involves health care professionals, researchers and educators from a wide variety of disciplines where the athlete demands both medical expertise and sport-specific knowledge. We are convinced that our mission is not only curative and rehabilitative, but also preventative, which may actually be the most important one of all.

Our specialists are educated in the the use of nutrition supplements,  and in topics of doping control and further unique problems such as the effects of travel and acclimatization, and the attempt to balance an athlete's participation with his or her health.  Our team strives also getting updated in clinical and basic science research.

 We hope to fullfill all your needs with our ESTESS Team. Please contact us for more information.

 

.............................................................................................................................................

 

 

Idrottsmedicinen i allmänhet är en interdisciplinär subspecialitet av medicinen,  som behandlar och förebygger skador för både, amatörer och professionella idrottsmän. Just därför inkluderar  ESTESS idrottsmedicinska team olika specialiteter som läkare, kirurger, fystränare, sjukgymnaster, coacher och annan personal, och självfallet, idrottsmannen som självklart alltid är i centrum. Vårt team involverar hälsopersonal, forskare och utbildare från ett brett spektrum av discipliner varav idrottsmannen åtnjuter både medicinsk expertis liksom idrottsspecifik kunskap. Vi är övertygade om att vår uppgift inte endast är behandlande och rehabiliterande utan även preventiv, vilket kanske är den viktigaste delen av dom alla.

Våra specialister är även utbildade inom näringssupplement och genomgår ständig fortbildning där teman som dopingkontroller, rese- och acklimatiseringsmedicin för en balancerad och frisk idrottsman, står på agendan. Vårt team strävar även efter att hålla oss uppdaterade inom klinisk och basvetenskaplig forskning.

Vi hoppas att vi kan upfylla alla era medicinska behov med vårt ESTESS-team. Tveka inte att kontakta oss för mer information.

 

 

ESTESS Sports Med Team

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2009 © Group Estess