Information

Sports Medicine Information

ESTESS idrottsmedicinska team är övertygade om att framtiden befinner sig inom den s.k. träningsmedicinen som man kan beskriva som en neuromuskulär anpassning och förberedning. Skador kommer aldrig att elimineras helt men forskning har visat att förbättrade träningsmetoder och optimerad utrustning kan sänka risken betydligt.  Fysisk aktivitet på alla nivåer bör vara en stor del av vardagen. Det har visat sig att träning har en stor betydelse för livskvalitet och hälsa. En utökning av träningsmedicinen inom samhället kan minska sjukskrivningar och sparar mycket pengar till samhället.  I många fall beror idrottsskador på att individen har gjort för mycket av någon rörelse eller aktivitet som inte kroppen är van vid. Till exempel är ett ”löparknä” ett smärtsamt tillstånd som vanligtvis förknippas med löpning, medan ”tennisarmbågen” är en form av repetativ stress av armbågen. Sådana skador behöver inte uppkomma bara hos löpare eller tennisspelare. Andra typer av skador kan orsakas av hård kontakt med något (med/motspelare eller fasta strukturer). Detta kan ofta orsaka en fraktur eller rupturer på ligament och senor.

 

Skador är vanligt förekommande inom professionell idrott och de flesta lag har idrottsmedicinare inom sitt team. Kontroverser uppstår ibland då laget fattar beslut som kan hota en spelares långvariga hälsa. Idrottsskador kan i stort sett klassificeras som antingen traumatiska eller repetativa skador. Traumatiska skador står för de flesta skador inom kontaktsporter som fotboll, rugby, ishockey, handboll etc. Dessa skador sträcker sig från blåmärken och muskelsbristningar till sprickor och huvudskador.

 

Inflammation kännetecknas av smärta, lokal svullnad, värme, rodnad och funktionsförlust. Traumatiska skador orsakar skador på cellerna. De döda och skadade cellerna frigör kemikalier som initierar ett inflammatoriskt svar. Små blodkärl skadas och öppnas, vilket ger blödning i vävnaden. Rörelser kan då endast ske under kraftig smärta. Detta är ett nödvändigt skydd som kroppen använder för att vara på den säkra sidan. Det är idrottsmedicinarens uppgift att ta reda på orsaken till smärtan och återställa full funktion så snabbt det går samt minimera risken för bestående problem i vävnaden.

Kroppen reaktion koagulerar genom speciella celler (kallad fibroblaster) och läkningsprocessen börjar genom att lägga ärrvävnad. Det inflammatoriska stadiet är därför den första fasen av läkning.