Robert Möllers Träningsmedicinska Stipendium

Välkomna att söka Robert Möllers träningsmedicinska stipendium

Robert Möllers Träningsmedicinska Stipendium tilldelas den som anses ha gjort betydande forsknings- och/eller särskilda arbetsinsatser för utvecklingen och spridningen av träningsmedicinen. Stipendiets målsättning är att stimulera förståelsen av vikten att upprätthålla optimal rörelsefunktion som grund till en aktiv och hälsosam livsföring.

Stipendiet ska även motivera studenter och redan utbildade naprapater att förkovra sig inom träning på det medicinska området. Detta för att effektivare hjälpa sina patienter samt bidra till att öka betydelsen av en stark och rörlig kropp för människor i allmänhet.

Stipendiet har instiftats av ESTESS Sports Medicin som är ett internationellt idrottsmedicinskt nätverk som Robert Möller tillhörde och var med om att starta.

Bakgrund till stipendiet

Robert Möller var djupt och innerligt övertygad om att rörlighet och kraft ger, eller till och med, är lika med smärtfrihet och psykisk hälsa. Att såväl mental styrka som fysisk hållbarhet upprätthålls och kan förbättras genom att rörelseapparaten är funktionellt anpassad samt underhålls på rätt sätt.

Med stor övertygelse pratade och missionerade Robert Möller om detta var han än befann sig. Oändligt långa spännande konversationer och diskussioner utmynnade ofta i nya idéer och aktiviteter. Själv var Robert Möller en aktiv idrottsman med sitt hjärta särkilt inom segling och ishockey.

Ödet bestämde tyvärr Roberts framtid alldeles för tidigt. Vid endast 60 år fyllda råkade han ut för en lömsk hjärtinfarkt vilken han inte kunde räddas undan. Robert lämnade oss strax efter ett träningspass, ivrig att förbättra sin styrka som förberedelse för ett skidäventyr i alperna.

Vi är övertygade om att Robert hade velat att vi förde hans idéer och livsverk inom träningsmedicinen vidare. Därför inrättades Robert Möllers Träningsmedicinska Stipendium. Det ska ge unga studenter och färdiga naprapater en större chans att ägna sig åt forskning eller arbeta specifikt inom träningsmedicin. Genom detta initiativ hoppas vi hålla personen Robert Möller och hans passion i vårt minne samtidigt som vi önskar ge en ny generation chansen att förkovra sig inom träningsmedicin.

För att erhålla stipendiet måste samtliga kriterier i 1 eller 2 uppfyllas. Vid flera ansökningar beslutar ESTESS Sportmedicinska råd om vem som tilldelas stipendiet.

Kriterier

Alternativ 1:

Den sökande ska i sina studier fokusera på träningsmedicin och uppvisa betydande kompetens inom området. 

Hans/hennes utbildningsnivå ska som lägst vara sistaårs naprapatstudent och dennes examensarbete eller doktorsavhandling ska beröra träningsmedicin och vara så djupgående att det kan anses vara en tillgång för den träningsmedicinska kåren eller fungera som underlag för vidare forskningsstudier.

Alternativ 2:

Den sökande ska vara legitimerad naprapat med idrottsmedicinsk expertkompetens och medlem i sitt respektive naprapatförbunds idrottsmedicinska sektion.

Sökande ska anses ha gjort betydande insatser för det träningsmedicinska området som fått specifik betydelse för den träningsmedicinska kåren. Insatsen bör vara dokumenterad från högskola eller universitet alternativt en idrottsmedicinsk klinik och vara beskriven i detalj.